Teşvik Hesapla
Geri

4857 Sayılı İş Kanunu İPC Tutarları 2021

4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI(2021 YILI)

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

AYKIRI DURUM

İPC  MİKTARI

AÇIKLAMA

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

34.809,00

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

292,00

Bu durumdaki her işçi için

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

488,00

Bu durumdaki her işçi için

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

1.958,00

99/1-b ceza maddesinin dört katı

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

292,00

Bu durumdaki her işçi için

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

292,00

Bu durumdaki her işçi için

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

292,00

Bu durumdaki her işçi için

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

1.145,00

Bu durumdaki her işçi için

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

4.345,00

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS`den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

315,00

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

315,00

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

1.145,00

 

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

1.145,00

 

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

315,00

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

555,00

Bu durumdaki her işçi için

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

1.145,00

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

555,00

Bu durumdaki her işçi için

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

555,00

Bu durumdaki her işçi için

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

555,00

Bu durumdaki her işçi için

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

555,00

Bu durumdaki her işçi için

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

3.064,00

 

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

555,00

Bu durumdaki her işçi İçin

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

3.064,00

 

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

3.064,00

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

3.064,00

 

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

3.064,00

 

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

3.064,00

 

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

3.064,00

 

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

3.064,00

 

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

3.064,00

 

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

27.848,00

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

27.848,00

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

27.848,00

 


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea