Teşvik Hesapla
Geri

4857 Sayılı İş Kanunu İPC Tutarları (2022 Yılı)

4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

Kanun Maddesi

Fiil

2022 YILI İDARİ PARA CEZASI TUTARI

 Açıklama

3

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

47.409

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

5

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

397

Bu durumdaki her işçi için

7

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

664

Bu durumdaki her işçi için

7/2 (f)
bendi

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

2.656

99/1-b ceza maddesinin dört katı

8

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

397

Bu durumdaki her işçi için

14

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

397

Bu durumdaki her işçi için

28

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

397

Bu durumdaki her işçi için

29

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

1.559

Bu durumdaki her işçi için

30

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

5.917

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS`den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

429

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

429

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

Ücret hesap pusulası düzenlememek

1.559

 

38

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

1.559

 

39

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

429

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

41

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

755

Bu durumdaki her işçi için

52

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

1.559

 

56

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

755

Bu durumdaki her işçi için

57

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

755

Bu durumdaki her işçi için

59

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

755

Bu durumdaki her işçi için

60

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

755

Bu durumdaki her işçi için

63

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

4.173

 

64

Telafi çalışması usullerine uymamak

755

Bu durumdaki her işçi İçin

68

Ara dinlenmesini uygulamamak

4.173

 

69

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

4.173

 

71

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

4.173

 

72

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

4.173

 

73

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

4.173

 

74

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

4.173

 

75

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

4.173

 

76

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

4.173

 

92/2

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

37.928

 

96/1

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

37.928

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

37.928

 


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea