Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

18 Mayıs 2013 İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adayların dikkatine !!!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
17.06.2013
18 Mayıs 2013 İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adayların dikkatine !!!

Bilindiği üzere işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı 18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçları ilan edilmiştir.

 

İlan edilen sonuçlara göre sınavda başarılı olan adaylar belge talebi başvurularını eğitim kurumları üzerinden yapacaklardır.

 

            Eğitim kurumlarınca sınavı kazanan ve belge almaya hak kazananlardan her bir kişi için ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanacaktır. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler yer alacaktır :

 

1.    Adayın Bakanlığımıza hitaben yazdığı dilekçe (örnekler ekte yer almaktadır.)

2.    Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.    Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (*)

            Onay İşlemi :

·         Noter

·         Eğitim Kurumu (**)

·         Mezun Olduğu Üniversite tarafından yapılabilir.

4.    Belge ücretine ilişkin dekont (***) 

5.    Hazırlanan dosyalar alfabetik sıraya konularak ve listeleri yapılarak bir ön dilekçe ile eğitim kurumlarınca Genel Müdürlüğümüz gelen evrak servisine teslim edilecektir. Listeler asgari T.C. Kimlik No, Adı Soyadı, Meslek bilgilerini içermelidir.

6.    Belgeler teslim tarihi sırasına göre Genel Müdürlüğümüzce hazırlandıktan sonra toplu halde eğitim kurumlarına gönderilecek olup, şahıslar belgelerini eğitim aldıkları eğitim kurumlarından alabileceklerdir.

7.    Eğitim alarak belge almaya hak kazananların şahsi başvuruları kabul edilmeyecektir.

8.    Eğitim almadan doğrudan sınava giren ve belge almaya hak kazananlar yukarıda belirtilen belgelerle (onaylı) birlikte Genel Müdürlüğümüze doğrudan başvurabileceklerdir.

(*) Tek başına eklenen yüksek lisans belgesi mevzuat gereğince yeterli değildir; mutlaka İSG ön lisans, mühendis mimar, kimyager, fizikçi veya teknik öğretmen lisans programını tamamlandığına dair diploma/mezuniyet belgesi olması gerekmektedir.

            Lisans Diplomasındaki Soyadı bilgisi Nüfus Cüzdanı suretindekinden farklı olan ve bu husus Kızlık Soyadı/Önceki Soyadı bölümünde belirtilmeyenler önceki ve şimdiki soyadlarını belirtilen Resmi Bir Belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

(**) Diplomanın Eğitim Kurumlarınca onaylanması halinde aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

·         Aslı Gibidir kaşesi ile kaşelenmelidir.

·         Onaylayan Eğitim Kurumunun Kaşesi bulunmalıdır.

·         Genel Müdürlüğümüze gönderilen imza sirkülerinde imza örneği bulunan Eğitim Kurumu Yetkilisi (Sorumlu Müdür) tarafından imzalanmalıdır.

(***)  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına (offline) belge ücreti olarak KDV dahil 354,00-TL (2013 yılı için) yatırmaları gerekmektedir.

            Kurumsal tahsilât hesabına belge ücreti, ziraat bankası şubelerinden yatırılabileceği gibi ziraat bankası internet bankacılığı kanalıyla da yatırılabilir. Fakat EFT yoluyla bu hesaba para yatırılamamaktadır. Eski hesap numaraları geçerli değildir.

 

ADRES:

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No: 42 PK 06520 Emek / Ankara

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea