Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

2021 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Usul ve Esasları Yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu
17.08.2021
Dökümanı İndir
2021 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Usul ve Esasları Yayınlandı.

Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 2021 yılına ilişkin asgari ücret desteği hususunda 5510 sayılı Kanuna geçici 85’inci madde eklenmiştir. Asgari ücret desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının açıklandığı SGK’nın 2021/28 Sayılı “Asgari Ücret Desteği” konulu Genelgesi 16/08/2021 tarihinde yayınlanmıştır.

 

Genelgeye göre;

 

1.   2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

 

2.  147 TL olarak belirtilen tutar, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL olarak esas alınacaktır.

 

3.  Bu destekten yararlanılacak ayda, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

 

4.  Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmadığından, bu işverenler 2021 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2021 yılı Ocak ila Aralık aylarında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

 

5.  Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının, toplam sigortalı sayısının, 2020 yılındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının ve prime esas kazançların hesabı konusundaki hususlar, asıl işveren ve her bir alt işveren yönüyle ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

6.  Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28/2/2022 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin SGK’ya olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir.

 

7.   Asgari ücret desteği 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

 

 

Genelgeye yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz. 

 


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea