Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

4447 sayılı Kanunun Geçici 30' uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu
03.05.2021
Dökümanı İndir
4447 sayılı Kanunun Geçici 30' uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

Bilindiği üzere, 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiş olup, anılan maddeye göre de;

 

1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacağı belirtilmiştir.

 

SGK tarafından yayınlanan 2021/14 Sayılı Genelge ile 4447 sayılı Kanunun Geçici 30'uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinin usul ve esasları açıklanmıştır.

 

Genelgeye yukarıdaki ”Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea