Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

506 Sayılı Kanun'un 20 inci Maddesine Tabi Sandıklarda Çalışanlar ve Bu Sandıklarda Hizmeti Bulunanlar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu
09.09.2016
506 Sayılı Kanun'un 20 inci Maddesine Tabi Sandıklarda Çalışanlar ve Bu Sandıklarda Hizmeti Bulunanlar Hakkında Duyuru

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında faaliyet gösteren banka sandıkları, sigorta ve reasürans şirketleri ile ticaret ve sanayi odaları ile borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler olmak üzere (Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) faaliyet gösteren sandıklar bulunmakta olup, bu sandıkların 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devir işlemi yapılmadığından müstakil sosyal güvenlik kuruluşu olarak üyelerine sigorta ve sağlık yönünden sosyal güvenlik hizmeti vermeye devam etmektedirler.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarda çalışanların yada buralarda hizmeti olan sandık sigortalılarının hizmet bildirme birleştirme işlemleri, hizmet çakışmasının tespiti, sağlık yardımlarından yararlanması bakımından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, diğer kanunlarla Kurumumuzca verilen görevlerin takibinin yapılabilmesi açısından kağıt ortamında yapılmakta olan işlemler 6/6/2016 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştr.

Banka sandıkları ile Kurumumuz arasında hizmet bildirme ve birleştirme işlemleri elektronik ortama taşındığından 8/9/2016 tarihinden itibaren bu sandıklarda çalışması olan sigortalıların banka sandığına ait hizmetleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi hizmetleri www.turkiye.gov.tr adresinden görüntülenmeye başlanmıştır.

Bu sandıklara tabi hizmeti bulunanların ilgili sandığa müracaat ederek hizmet bilgilerinin girişlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Banka sandıklarında çalışanlara ve çalışması bulunanlara önemle duyurulur.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea