Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

5510 Sayılı Kanunda Değişiklik (Prime Esas Kazancın Eksik Bildirilmesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
25.05.2018
5510 Sayılı Kanunda Değişiklik (Prime Esas Kazancın Eksik Bildirilmesi)

25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 16’ıncı maddesine göre yapılan değişiklikle, “bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK’ya bildirilmemesi halinde aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK’ya verilmesinden itibaren on beş gündür.” Hükmü 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102’nci Maddesine eklenmiştir.


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea