Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Anayasa Mahkemesi Kararı – İşçinin Cep Telefonu Yazışmalarının İncelenmesi Sonucu Yapılan Fesih

Anayasa Mahkemesi
15.11.2022
Dökümanı İndir
Anayasa Mahkemesi Kararı – İşçinin Cep Telefonu Yazışmalarının İncelenmesi Sonucu Yapılan Fesih

15 Kasım 2022 Tarihli ve 32014 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararına ilişkin başvuru, özel bir şirkette çalışan işçinin bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

Karara ilişkin somut olayda özet olarak, “Öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi kararında, "İletişim Araçları Politikası" başlıklı, genel bir düzenleme içerdiği anlaşılan belgede, işverene ait olup da işçiye verilen iletişim araçlarının iç amaçlı kullanılması gerektiğinin belirlendiğini vurgulamıştır. Ancak anılan belgede iletişim araçlarının inceleme ve denetleme yetkisini, kullanım sınırlarını ve bu sınırların aşılması durumuna bağlı yaptırımın açıkça düzenlenip düzenlenmediği ve anılan belgenin işçilere aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bildirilip bildirilmediği hususlarının tartışılmadığı görülmüştür.

 

İstinaf mahkemesinin gerekçelerinin işçiye özgü belge ve iletişim araçları üzerinden değil, işçi bağlamında işçinin kullanımına sunulan telefon üzerinden ortaya konulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda işçilere, işveren tarafından teslim edilen iletişim araçlarının kullanım sınırları, işverenin anılan araçları inceleme/denetleme yetkisi ve amaca aykırı kullanılmasına bağlanan yaptırım hususunu da içerecek şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği, Mahkemenin de işçi özelinde bu yönde bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığına dair bir araştırma yaptığı söylenemez. Bunun yanında işveren, işçinin kullanımında olan telefonda amaçla uyumlu ve sınırlı bir inceleme yaptığını ortaya koyamamıştır. Zira işveren yargılama sürecinde müşteri iletişim bilgilerine ulaşmak adına telefonda inceleme yapıldığını savunsa da telefondan ele geçirilen ve feshe dayanak teşkil eden mesaj içerikleri bu durumu doğrulamamıştır.

 

Kaldı ki mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve işçiye ait mesajların ele geçirilmesinin işçinin özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır. Mahkemece de bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve işçinin özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

Bu noktada, Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22. Maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

 

 

Karar metnine yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz. 


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea