Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Uzaktan Çalışma Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Resmi Gazete
27.05.2022
Dökümanı İndir
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Uzaktan Çalışma Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Bilindiği üzere, 25 Aralık 2021 Tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki uzaktan çalışma uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir.

 

Buna göre,

1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek sürelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı’na verilen %50 artırma yetkisi %75'e çıkarılmakta olup, ilgili artırılan oran, tekrar eski orana kadar indirilebilecektir.

2. Cumhurbaşkanı, ilgili yetkiyi kullandığı durumda, teşvikten yararlanan personelin çalışma saatinin %25'ini merkez içinde, %75'ini merkez dışında uzaktan çalışarak geçirmesi durumunda teşvikten tam olarak faydalanabilecektir.

3. Toplam çalışılan sürenin %75'inin aşılmaması kaydıyla, örneğin teşvikten yararlanan 100 personeli bulunan bir ARGE merkezinde, bu personellerden 25'inin çalışma saatinin tamamını merkez içinde, 75'inin de çalışma saatinin tamamını merkez dışında geçirmesi durumunda da teşvikten tam olarak faydalanılması mümkün olacaktır.

4. Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin uzaktan çalışmalarına ilişkin oran, 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile (17.10.2021 tarihinden itibaren) 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak belirlenmiştir.

5. %50 oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 

27 Mayıs 2022 Tarihli ve 31848 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki uzaktan çalışma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar örneklerle açıklanmıştır.

 

Tebliğe yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.  

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea