Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi İle Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı
16.03.2022
Dökümanı İndir
Ar-Ge veya Tasarım Merkezi İle Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Bilindiği üzere, 7346 sayılı Kanunun 28’inci maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

 

7346 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

 

7346 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikler 12/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 25.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlükte bulunan mevcut durumda, 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile (17.10.2021 tarihinden itibaren) uygulanacak oran 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak belirlenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ taslağı ile yukarıdaki yasal hükme ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

 

Tebliğ henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamış olup, TASLAK halindedir.


Tebliğ Taslağına yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea