Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Asgari Ücret Destekleri SGK İşveren Sistemi Müfredat Kartına Yansıtılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu
31.08.2021
Asgari Ücret Destekleri SGK İşveren Sistemi Müfredat Kartına Yansıtılmıştır.

Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 2021 yılına ilişkin asgari ücret desteği hususunda 5510 sayılı Kanuna geçici 85’inci madde eklenmiştir. Asgari ücret desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının açıklandığı SGK’nın 2021/28 Sayılı “Asgari Ücret Desteği” konulu Genelgesi 16/08/2021 tarihinde yayınlanmıştır. 


Asgari ücret desteği kapsamında;

 

1.   2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

 

2.  147 TL olarak belirtilen tutar, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL olarak esas alınacaktır.

 

3.  Asgari ücret desteği 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olup, geriye dönük 6 aya ilişkin asgari ücret destek tutarları SGK işveren sistemi müfredat kartı ekranına yansıtılmıştır.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea