Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Asgari Ücret ve Üstü Ücret Alanların Vergi İstisnaları Resmî Gazetede Yayınlandı.

Resmi Gazete
25.12.2021
Dökümanı İndir
Asgari Ücret ve Üstü Ücret Alanların Vergi İstisnaları Resmî Gazetede Yayınlandı.

7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 Tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre;

 

1. Çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sigorta ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

2. İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek gelir vergisi tutarı, bu suretle bulunan gelir vergisi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

3. Ayrıca istisna nedeniyle alınmayacak olan gelir vergisi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

4. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

5. Çalışana ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması sağlanmıştır.

6. Asgari geçim indirimi düzenlemesi tüm ücretlilerde olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Resmî Gazete ’de yayınlanan Kanun hükümlerine göre, aylık 10.000,00 TL brüt ücret alan bir çalışanın örnek ücret tahakkuku aşağıda paylaşılmıştır.

 

ASGARİ ÜCRET ÜSTÜ
ÜCRET ALANLARIN ÜCRET TAHAKKUKU
(ÖRNEKTİR)

Brüt Aylık Ücret

10.000,00

Sigorta İşçi (%14)

1.400,00

İşsizlik İşçi (%1)

100,00

Gelir Vergisi Matrahı

8.500,00

Gelir Vergisi Tutarı(%15)

1.275,00

Gelir Vergisi İstisna Tutarı
Asgari Ücrete Göre Hesaplanan GV Tutarı- 4.253,40 X %15

638,01

Gelir Vergisi Tutarı(İstisna Düşülmüş Hali)

636,99

Damga Vergisi Matrahı

10.000,00

Damga Vergisi Matrah İstisnası

5.004,00

Damga Vergisi Matrahı(İndirimli)

4.996,00

Damga Vergisi Tutarı(0,00759)

37,92

NET ÜCRET

7.825,09

 

İşveren Sigorta(%15,5)

1.550,00

İşveren İşsizlik(%2)

200,00

İŞVEREN MALİYETİ

  11.750,00


 

Not: İstisna durumlarına ilişkin uygulama detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak Gelir Vergisi Genel Tebliği ile netleşecektir.

 

Kanun metnine yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz. 

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea