Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Asgari Ücret Ve Üstünde Ücret Alanların Vergi Uygulamasına İlişkin 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı
29.12.2021
Dökümanı İndir

 

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Taslağa ilişkin görüş ve öneriler 03/01/2022 tarihine kadar mimren@gelirler.gov.tr e-posta adresinden alınacaktır.

 

Not: Tebliğ, “TASLAK” halinde olup henüz yürürlükte değildir.

 

1.    ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞANLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

 

Çalışanın ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

Örnek 1: İşveren (A)’nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bay (B)’ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. 

Bay (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f )

(g)

(c-e-f)

Ocak

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Temmuz

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

60.048,00

9.007,20

51.040,80

51.040,80

0,00

0,00

51.040,80

 

Çalışanın asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir.

İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

 

Örnek 2: İşveren (C)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (D)’ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır. 

Bayan (D)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN 

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (aX%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

6.000,00

900,00

5.100,00

5.100,00

765,00

4.253,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Şubat

6.000,00

900,00

5.100,00

10.200,00

765,00

8.506,80

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mart

6.000,00

900,00

5.100,00

15.300,00

765,00

12.760,20

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Nisan

6.000,00

900,00

5.100,00

20.400,00

765,00

17.013,60

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mayıs

6.000,00

900,00

5.100,00

25.500,00

765,00

21.267,00

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Haziran

6.000,00

900,00

5.100,00

30.600,00

765,00

25.520,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Temmuz

6.000,00

900,00

5.100,00

35.700,00

950,00

29.773,80

638,01

4.253,40

311,99

7,56

4.780,45

Ağustos

6.000,00

900,00

5.100,00

40.800,00

1.020,00

34.027,20

739,37

4.253,40

280,63

7,56

4.811,81

Eylül

6.000,00

900,00

5.100,00

45.900,00

1.020,00

38.280,60

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Ekim

6.000,00

900,00

5.100,00

51.000,00

1.020,00

42.534,00

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Kasım

6.000,00

900,00

5.100,00

56.100,00

1.020,00

46.787,40

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Aralık

6.000,00

900,00

5.100,00

61.200,00

1.020,00

51.040,80

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

TOPLAM

72.000,00

10.800,00

61.200,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

2.031,84

90,72

59.077,44

 

Örnek 3: İşveren (E)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (F)’ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 

Bayan (F)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN 

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

15.004,00

2.250,60

12.753,40

12.753,40

1.913,01

4.253,40

638,01

4.253,40

1.275,00

75,90

11.402,50

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

17.006,80

638,01

8.506,80

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

21.260,20

638,01

12.760,20

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

25.513,60

638,01

17.013,60

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

29.767,00

638,01

21.267,00

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

34.020,40

739,03

25.520,40

638,01

4.253,40

101,02

0,00

4.152,38

Temmuz

15.004,00

2.250,60

12.753,40

46.773,80

2.550,68

29.773,80

638,01

4.253,40

1.912,67

75,90

10.764,83

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

51.027,20

850,68

34.027,20

739,37

4.253,40

111,31

0,00

4.142,09

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

55.280,60

850,68

38.280,60

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

59.534,00

850,68

42.534,00

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

63.787,40

850,68

46.787,40

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

68.040,80

850,68

51.040,80

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

80.048,00

12.007,20

68.040,80

68.040,80

12.008,16

51.040,80

8.608,16

51.040,80

3.400,00

151,80

64.489,00

 

193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek 4: Bay (A), emekli olduktan sonra, (B) işvereni yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (A)’nın ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bay (A)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT

ÜCRET

SOSYAL

GÜVENLİK

DESTEK 

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ

ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN 

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (aX%7,5)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

5.004,00

375,30

4.628,70

4.628,70

694,31

4.253,40

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Şubat

5.004,00

375,30

4.628,70

9.257,40

694,31

8.506,80

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mart

5.004,00

375,30

4.628,70

13.886,10

694,31

12.760,20

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Nisan

5.004,00

375,30

4.628,70

18.514,80

694,31

17.013,60

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mayıs

5.004,00

375,30

4.628,70

23.143,50

694,31

21.267,00

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Haziran

5.004,00

375,30

4.628,70

27.772,20

694,30

25.520,40

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Temmuz

5.004,00

375,30

4.628,70

32.400,90

714,35

29.773,80

638,01

4.253,40

76,34

0,00

4.552,36

Ağustos

5.004,00

375,30

4.628,70

37.029,60

925,74

34.027,20

739,37

4.253,40

186,37

0,00

4.442,33

Eylül

5.004,00

375,30

4.628,70

41.658,30

925,74

38.280,60

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Ekim

5.004,00

375,30

4.628,70

46.287,00

925,74

42.534,00

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Kasım

5.004,00

375,30

4.628,70

50.915,70

925,74

46.787,40

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Aralık

5.004,00

375,30

4.628,70

55.544,40

925,74

51.040,80

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

TOPLAM

60.048,00

4.503,60

55.544,40

61.200,00

9.508,88

51.040,80

8.608,16

51.040,80

900,72

0,00

54.643,68

 

2.    ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

 

Çalışanın elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Akabinde asgari ücret matrahı indirilerek vergiye tabi matrah bulunacaktır. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan asgari ücret matrahı da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.

 

Örnek 5: İşveren (G)’nin işyerinde çalışan Bay (H)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bay (H)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddeleri uyarınca kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.

Bay (H)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN  VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

4.253,40

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

8.506,80

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

12.760,20

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

17.013,60

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

21.267,00

638,01

4.253,40

481,99

22,74

6.295,27

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

25.520,40

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

29.773,80

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

34.027,20

739,37

4.253,40

620,63

22,74

6.156,63

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

38.280,60

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

42.534,00

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

46.787,40

850,68

4.253,40

845,32

22,74

5.931,94

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

51.040,80

850,68

4.253,40

985,32

22,74

5.791,94

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.923,84

272,88

74.403,28

 

Örnek 6: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bayan (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL’dir. İşveren (I), ayrıca, Bayan (İ)’ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) ncı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır.

Bayan (İ)’nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. Bayan (İ) 3. derece (500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır.

Bayan (İ)’ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET*

SİGORTA 

PRİMİ**

YEMEK,

ULAŞIM VE

KREŞ

İSTİSNA

ŞAHIS SİGORTA

PRİMİ VE

ENGELLİLİK

İNDİRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN 

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA

VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c)

(d)

(e)

(a-b-c-d)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i)

(hx%15,%20)

(ı)

(j) (g-i)

(k)

(a-c-5004)x0,00759

(l) (a-b-j-k)

Ocak

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

6.650,00

997,50

4.253,40

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Şubat

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

13.300,00

997,50

8.506,80

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mart

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

19.950,00

997,50

12.760,20

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Nisan

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

26.600,00

997,50

17.013,60

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mayıs

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

33.250,00

997,50

21.267,00

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Haziran

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

39.900,00

1.392,50

25.520,40

638,01

4.253,40

754,49

30,33

8.987,18

Temmuz

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

46.550,00

1.330,00

29.773,80

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Ağustos

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

53.200,00

1.330,00

34.027,20

739,37

4.253,40

590,63

30,33

9.151,04

Eylül

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

59.850,00

1.330,00

38.280,60

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Ekim

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

66.500,00

1.330,00

42.534,00

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Kasım

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

73.150,00

1.330,00

46.787,40

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Aralık

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

79.800,00

1.330,00

51.040,80

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

TOPLAM

11.122,00

1.350,00

2.122,00

12.000,00

79.800,00

79.800,00

14.360,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

5.751,84

363,96

111.148,20

 

* Brüt ücret; 9.000 TL ücret, 22 çalışma günü karşılığı; (17x22=) 374 TL ulaşım ücreti ve (34x22=) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.

 

 

** Sigorta primi 9.000 TL brüt ücret üzerinden hesaplanmıştır.

 

 

 

Örnek 7: Bay (K) 10.000 TL brüt ücret ile 15 Eylül 2022 tarihinde, işveren (L)’nin işyerinde çalışmaya başlamıştır. 

Bay (K)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

  İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15)

(f)

(g) (fx%15)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j) (a-b-i-ı)

Eylül

5.000,00

750,00

4.250,00

4.250,00

637,50

4.253,40

638,01

4.253,40

0,00

0

4.250,00

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

12.750,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

21.250,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

29.750,00

1.275,00

17.013,60

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

TOPLAM

35.000,00

5.250,00

29.750,00

29.750,00

4.462,50

17.013,60

2.552,04

17.013,60

1.910,97

113,76

27.725,27

 

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (M)’nin işyerinde çalışan Bayan (N) 10 Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır. 

Bayan (N)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

  İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j) (a-b-i-ı)

Ocak

12.000,00

1.800,00

10.200,00

10.200,00

1.530,00

4.253,40

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Şubat

12.000,00

1.800,00

10.200,00

20.400,00

1.530,00

8.506,80

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Mart

12.000,00

1.800,00

10.200,00

30.600,00

1.530,00

12.760,20

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Nisan

12.000,00

1.800,00

10.200,00

40.800,00

1.970,00

17.013,60

638,01

4.254,40

1.331,99

53,10

8.814,91

Mayıs

12.000,00

1.800,00

10.200,00

51.000,00

2.040,00

21.267,00

638,01

4.255,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Haziran

12.000,00

1.800,00

10.200,00

61.200,00

2.040,00

25.520,40

638,01

4.256,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Temmuz

12.000,00

1.800,00

10.200,00

71.400,00

2.138,00

29.773,80

638,01

4.257,40

1.499,99

53,10

8.646,91

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

74.800,00

918,00

34.027,20

739,37

4.257,40

178,63

0,00

3.221,37

TOPLAM

88.000,00

13.200,00

74.800,00

74.800,00

13.696,00

34.027,20

5.205,44

34.041,20

8.490,56

371,70

65.937,74

 

Örnek 9: İşveren (O)’nun işyerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (Ö)’ye bu çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir.

Bayan (Ö)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00