Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımı Zorunlu Kılan Kanun Yürürlüğe Girdi

TBMM
25.08.2016
Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımı Zorunlu Kılan Kanun Yürürlüğe Girdi

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine katılımlarının zorunlu kılınmasına ilişkin 6740 sayılı ‘’Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu zorunlu bireysel emekliliğe ilişkin Kanun hükümleri 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

6740 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler özetle şu şekildedir:

 1. Türk vatandaşı olanlar ile Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle ayrılanlardan 45 yaşını doldurmamış olan 4-/(a) ve 4-1/(c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar, işverenleri tarafından bir bireysel emeklilik planına dahil edileceklerdir. Halihazırda çalışmakta olan 45 yaş altı çalışanlar  da otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceklerdir.
 2. Çalışanların ödeyeceği katkı payı miktarı en az prime esas kazançlarının %3’üne karşılık gelen tutar kadar olabilecektir. Bu oranı iki katına arttırmaya veya %1’e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 3. Çalışanlar otomatik katılıma ilişkin belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarın kesilerek sisteme yatırılmasını işverenden talep edebileceklerdir.
 4. Çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı işveren tarafından en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü ilgili bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır.
 5. İşveren, katkı payını zamanında aktarmaz veya geç aktarırsa, yaşanan gecikmeden ötürü oluşacak parasal kayıptan sorumlu olacaktır.
 6. Çalışanlar, emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde sistemden çıkabilecektir. Bu durumda ödenen katkı payları, varsa hesabında oluşan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilecektir.
 7. Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında bir bireysel emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde bireysel emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse önceki sözleşme sonlandırılır. Çalışan bu talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar ilgili bireysel emeklilik şirketine bildirmek zorundadır.
 8. 2 ay içinde cayma hakkını kullanmayıp sistemde kalan kişilere %25’lik devlet katkısına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanacaktır.
 9. İşverene yükümlülüklerine uymaması halinde her  bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 10. Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olması, işveren tarafından bireysel emeklilik şirketi ve planı belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler, katkı paylarının yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, işyeri değişikliğinde birikimlerin aktarılması, emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma, devlet katkısı gibi uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir.
 11. Söz konusu düzenleme 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
6740 Sayılı ‘’Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a’’ ulaşmak için tıklayınız
İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea