Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Çalışanlara Yapılan Yemek ve Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Kanun Yayınlandı

Resmi Gazete
09.11.2022
Dökümanı İndir
Çalışanlara Yapılan Yemek ve Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Kanun Yayınlandı

09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yürürlüğe giren insan kaynakları süreçlerine ilişkin hususlar aşağıda özet olarak paylaşılmıştır.

 

- 01/12/2022 tarihinden itibaren, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51,00 TL’yi aşmayan ödemeler, gelir vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. (7420 Sayılı Kanun Madde-2)

 

- 01/12/2022 tarihinden itibaren, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna sayılacaktır. (7420 Sayılı Kanun Madde-2)

 

- 09/11/2022 tarihinden itibaren, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır. (7420 Sayılı Kanun Geçici Madde-1)

 

- Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Bakanlık ve İŞKUR personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bu kapsamda Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından 09/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecektir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecektir. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda İŞKUR ve Bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecektir. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25-(II) bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsam dışındadır. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında terkin hükümleri uygulanacaktır. (7420 Sayılı Kanun Madde-14)

 

 

Kanunun tam metnine yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea