Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik İşlemlerine Dair İstisna Durumları Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu
10.05.2021
Dökümanı İndir
Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik İşlemlerine Dair İstisna Durumları Yayınlandı

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin değişiklik 1/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere;

- 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması,

- Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

SGK tarafından yayınlanan 2021/16 Sayılı Genelge’ye göre, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerince; “Yatırım Teşvik Belgeleri”, “Arge veya Tasarım Merkezi Belgeleri” ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ v.b. teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili Sosyal Güvenlik Merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir prim teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri işleme alınacaktır.


Genelgeye yukarıdaki "Dokümanı İndir" kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea