Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
30.06.2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İşyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütülecek olan hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde, 30.06.2016 Tarih ve 29758 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapıldı. İlgili yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu yönetmelik ile yapılan düzenlemeler özetle şu şekildedir:

  1. Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranacaktır.
  2. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilecek veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilecektir.
  3. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi olan işverenin; işyerindeki işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütname işveren tarafından en geç 5 gün içinde düzenlenerek onaylanması gerekir.
  4. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç 5 gün içinde onaylanması gereklidir. İSG hizmetlerini üstlenebilmesi için bu kişilerin; işyeri işvereni veya işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, tüzel kişiliğe sahip işletmelere ait işyerlerinde temsile yetkili işin ve işyerinin yönetiminde görev alan ve tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili olması şarttır.
  5. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesinde İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilinceye kadar; Yönetmelik ekinde yer alan ‘’10’dan Az Çalışanı Bulunan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Üstlenilmesine İlişkin Taahhütname’’(EK-4), düzenlenerek 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilecektir.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea