Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren veya İşveren Vekilleri Tarafından Verilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
26.02.2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren veya İşveren Vekilleri Tarafından Verilmesi


Bilindiği üzere bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanan ve 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok sorumluluk yüklenmiştir.

            Söz konusu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil mevzuatlarla (Yönetmelik, tebliğ vb.) işverene yüklenen sorumluluklar aynı zamanda çok ciddi birer maliyet unsuru olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ortaya çıkardığı maliyet, özellikle az çalışanı olan küçük işletmeler için ciddi ekonomik sorundur. Bu kapsamda işverenlerin maliyetlerini düşürmek ve aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla 10.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine ek cümle eklenmiştir. Buna göre ‘’ Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler.’’

        6331 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine eklenen yukarıdaki hükme dayanarak 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’’ Bakanlık tarafından çıkarıldı. Buna göre;

1.  Söz konusu uygulamadan 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile işveren veya işveren vekilleri yararlanabileceklerdir.

2.   İşverenin çalışan sayısının tespitinde Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınacaktır. Alt işveren çalışanları ile çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

3.  Belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını alan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri tüm görevleri kendileri yerine getirebileceklerdir. Ancak bu hususta bazı istisnalar mevcut; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler ve ayrıca mevzuat gereği işyerinde yapılması gereken ölçümler kapsam dışında olup, bu hususlar 6331 sayılı Kanun gereği yerine getirilecektir.

4. İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kendileri verebilecektir. Ancak işveren veya işveren vekili iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi değil ise eğitimlerin; mevzuat gereği eğitim verebilecek kişi ya da kurumlar tarafından verilmesi gerekmektedir.

5. İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 10 ve üzerine çıkması ile işyerinin kapsam dışında kalması durumunda, 60 gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

6.  Kapsamda yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, sertifika almasına gerek olmaksızın ve işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler ve ayrıca mevzuat gereği işyerinde yapılması gereken ölçümler dışındaki hizmetleri kendileri üstlenebilirler. İşyeri hekimliği belgesi varsa yukarıda sayılan sınıra tabi olmaksızın tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilirler.

7. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde her bir işveren veya işveren vekillerinin ayrı ayrı eğitim alması gerekmektedir.

8. Kapsamda olan ve iş güvenliği uzmanlığı/işyeri hekimliği belgesi olmayan işveren/işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için gerekli eğitim ve sertifikasyon programı Anadolu Üniversitesi ile ÇSGB arasında 9 Ekim 2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile sağlanmaktadır.

9.   Programa başvuru için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır.

10. Program her yıl Bahar-Yaz-Güz olmak üzere yılda 3 defa açılacaktır. Eğitim süresi 12 haftadır. Kayıt, eğitimler, sınav ve bunlara ilişkin akademik takvim www.esertifika.anadolu.edu.tr web sitesinden yayımlanacak ve işlemler bu adresten yapılacaktır.

11. Eğitimler açıköğretim yoluyla verilecek olup, katılımcıların başarılı sayılabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 50 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.

12. İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea