Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staja İlişkin Yapılacak Denetimler ve Alınacak Tedbirler

Milli Eğitim Bakanlığı
19.03.2024
Dökümanı İndir
İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staja İlişkin Yapılacak Denetimler ve Alınacak Tedbirler

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024/36 sayılı Genelgeye göre, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerde bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimlerin yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda,

1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemlerin alınması,

2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işletmelerde mesleki eğitime ve staja başlayacak öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ve usta öğreticilerin katılımıyla işletme tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi,

3. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olması,

4. Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması süresince bulunabileceği işletme bölümleri ve alanlarının, aynı işletmenin başka birimlerinde de eğitim alabileceğinin ve eğitim mıntıkasının dışına çıkılmayacağının sözleşmede belirtilmesi gerektiği, açıklanmıştır.

 

2024/36 sayılı Genelgeye “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.  

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea