Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Düzenlenmesi ve Verilmesine İlişkin Öngörülen Bazı Hususlar

Sosyal Güvenlik Kurumu
10.08.2016
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Düzenlenmesi ve Verilmesine İlişkin Öngörülen Bazı Hususlar

Bilindiği üzere aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamelerin birlikte verilmesini öngören 6728 sayılı Kanun 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılan düzenlemenin ardından uygulamanın ne şekilde olacağı çıkarılacak tebliğ ve yönetmelikle belirlenecektir. Buna istinaden yürütülen çalışmalar doğrultusunda uygulamaya ilişkin öngörülen bazı hususlar şu şekildedir:

 1. İşverenler, vergi kanunlarına göre kesilen vergilerin matrahlarını ve 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren asıl, ek ve iptal nitelikteki muhtasar hizmet ve prim beyannamesini en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı izleyen ertesi ayın yirmi üçüncü saat 23.59’a kadar, e-beyanname kanalıyla vergi tevkifatına esas ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan etmek zorundadırlar.
 2. Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için muhtasar prim ve hizmet beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’si saat 23.59’a kadar vergi tevkifatına esas ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilmek zorundadır.
 3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri her bir işyeri için belge türü ve/veya Kanun numarası bazında ayrı ayrı doldurulacaktır.
 4. Yetkili vergi dairesi Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ait kısmının alınmasında aracı olduğundan söz konusu kısma ilişkin tüm iş ve işlemler SGK tarafından yürütülecektir. Yetkili vergi dairesine verilen Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuk eden primler ile hizmet işlemlerine ilişkin kısmı her bir işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından takip edilmek üzere SGK’na aktarılacaktır.
 5. Vergi kesintilerine ilişkin tahakkuk eden vergiler, bağlı bulunulan vergi dairesine, borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirilmek şartı ile diğer tahsil dairelerine veya vergi tahsiline yetkili banka şubelerine, beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenecektir.
 6. Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine göre ilişkin tahakkuk eden sigorta primleri, tahsile yetkili banka şubelerine, beyanname verilecek ayın son günü akşamına kadar ödenecektir.
 7. Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren mükellefler uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler itibariyle vereceklerdir. Bu mükellefler, verecekleri ilk Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine üç aylık dönem dolmaması nedeniyle beyan edilmemiş olan üç aylık döneme ait vergi kesintilerini de dahil etmek suretiyle beyan edeceklerdir.
 8. İşverenler (vergi tevkifatı yapma zorunluluğu olmayıp sigortalı çalıştıranlar dahil) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-beyanname (internet vergi dairesi) kullanıcı kodu, parola ve şifresi almak suretiyle elektronik ortamda göndereceklerdir.
 9. Elektronik ortamda beyannamenin düzenlenerek gönderilmesinden sonra vergi tevkifatları için ayrı, her bir işyeri bakımından sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için belge türü ve/veya Kanun numarası bazında ayrı ayrı tahakkuk fişi oluşacaktır.
 10. Vergi tevkifatlarının beyan edildiği birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetin bulunması halinde hizmet erbabından yapılan gelir vergisi tevkifatları hangi vergi dairesine beyan ediliyorsa bu hizmet erbabının 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri de aynı vergi dairesine beyan edilecektir.
 11. Mükelleflerin vergi tevkifatının beyan edileceği bir vergi dairesinin olması halinde, diğer il/ilçelerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefiyetsiz işyerleri için de bildirilmesi gereken sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildireceklerdir.
 12. İşverenler dilerse aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler.
 13. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak olup, bu yükümlülük 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.
 14. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle ilgili olarak öncelikle bir bölgede belli bir süre için pilot uygulamaya başlanması, daha sonra tüm mükellefler için uygulanmaya başlanması öngörülmektedir.
 15. Söz konusu uygulamanın 01.01.2017 tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlayacağı düşünülmektedir.
İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea