Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Nakdi Yemek Yardımına İlişkin Sigorta İstisna Tutarı Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu
23.11.2022
Dökümanı İndir
Nakdi Yemek Yardımına İlişkin Sigorta İstisna Tutarı Yayınlandı

Bilindiği üzere, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; İşverenlerce, çalışanlara nakdi yemek yardımı ödenmesi halinde uygulanan günlük asgari ücretin %6’sına ilişkin istisna tutarı yürürlükten kaldırılmıştı.

 

İlgili değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin % 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.


Buna göre, 1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;  215,70 TL x % 23,65 = 51,01  TL  (Günlük) olarak uygulanacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendine tabi sigortalıların 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği  öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

 

Karar ilişkin 2022/20 Sayılı SGK Genelgesine yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmında ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea