Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

SGK Gecikme Cezası Oranına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu
19.03.2024
Dökümanı İndir
SGK Gecikme Cezası Oranına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı

Bilindiği üzere, 12.3.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 8256 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 1.5.2010 tarihinden beri %2 olarak uygulanmakta olan gecikme cezası oranı % 3 (kanuni oran) olarak yeniden belirlenmiş olup, söz konusu gecikme cezası oranı kararın yayımını takip eden ay başında (1.4.2024) yürürlüğe girecektir.

 

Bu kapsamda SGK’nın konuya ilişkin genel yazısı da 15.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

 

5510 sayılı Kanunun 89’unu maddesine göre, SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 (%2) oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer SGK alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.

 

Genel yazıya yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.  

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea