Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

SGK İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama Değişikliğine İlişkin Genelge Yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu
28.04.2021
Dökümanı İndir
SGK İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama Değişikliğine İlişkin Genelge Yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın “2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu 2021/13 Sayılı Genelgesi yayınlandı.   

 

Bilindiği üzere, 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

 

İlgili Genelge değişikliği ile, 2016/21 Sayılı Kısa vadeli Sigorta İşlemleri Genelgesine konuya ilişkin aşağıdaki örnek hesaplamalar eklenmiştir.

 

Örnek: 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

20

4.800

2021-2

10

2.400

2021-1

30

7.200

2020-12

10

1.920

2020-11

30

5.760

2020-10

30

5.760

2020-9

20

3.840

2020-8

30

5.760

2020-7

30

5.760

2020-6

30

5.760

2020-5

10

1.920

2020-4

30

5.760

 

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 56.640/280=202,29 TL olacaktır.

 

Örnek: 01.04.2021-10.04.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu alan özel sektör sigortalısının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

30

5.700

2021-2

15

2.850

2021-1

10

1.900

 

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 10.450/55 = 190 TL olacaktır.

 

Örnek: 01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda bildirilen prim ödeme gün sayısı 150’dir. Sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki on iki ayda bildirilen kazanç bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

30

9.600

2021-2

30

9.600

2021-1

30

9.600

2020-12

30

8.500

2020-11

30

8.500

 

Bu sigortalının ödeneğe esas günlük kazancı 45.800/150 = 305,33 TL’dir.

 

Ancak, sigortalının son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve hesaplanan ödeneğe esas kazanç tutarı 2021 yılı prime esas kazanç altı sınırı olan 119,25 TL’nin iki katından (119,25 x 2=238,50) fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük kazanç, 238,50 TL olarak esas alınacaktır.

 

Genelgeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.

 

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea