Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

SGK İşyeri Açılış İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu
22.10.2021
Dökümanı İndir
SGK İşyeri Açılış İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yayınlandı

SGK tarafından yayınlanan 2021/36 sayılı “2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması” konulu Genelge ile, SGK nezdinde tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler ile işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler hususundaki usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

-       Buna göre; işyeri tescilinde verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği SGK ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir.

 

-       E-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca SGK’ya gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

-       Ancak, işyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

-       E-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak, işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

 

-       PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.

 

-       Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir.

 

-       İşyeri bildirgesinin SGK’ya gönderilmesinin ardından SGK’ya verilecek belgeler arasında SGK’ya gönderilmiş olan işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.

 

-       Kurumlarca elektronik ortamda SGK’ya çeşitli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgiler SGK Müdürlüklerinde elektronik ortamda görüntülenebilmekte, yine SGK’ya özel olarak aktarılmayan bilgiler de  (tüzel kişilerin; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi gibi) ilgili Kurum uygulamalarından sorgulanabilmektedir. Bu doğrultuda SGK Müdürlüklerince elektronik ortamda ulaşılabilecek belge ve bilgiler için belge/bilgi talep edilemeyecektir.

 

-       Ayrıca, işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra SGK ünitesi tarafından tescil işlemi yapılacak olup; SGK’ya verilmesi gereken belgelere istinaden yapılacak işyeri tescillerinde, işyeri tesciline esas belge ve/veya belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK tarafından istenen diğer belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmiş olması halinde tescil işlemi yapılacak ancak söz konusu belgelerin sisteme kaydedilmiş olmaması halinde, belgelerin SGK’ya ibrazından veya posta yoluyla iletilmesinden sonra tescil işlemi yapılacaktır.

 

-       SGK’ya gönderilen işyeri bildirgelerinde belgenin gönderildiği tarih ve referans numarası yer aldığından bahse konu bildirgelere ilgili SGK tarafından ayrıca tarih ve sayı verilmeyecektir.

 

-       Bildirgenin gönderildiği tarih SGK’ya verildiği tarih kabul edilecektir. İşyerinin tescil tarihi ise (kanun kapsamına alınış tarihi) sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih işyeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise işyeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.

 

Genelgeye yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea