Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Uluslararası Sözleşme Ve Yurtdışı Emeklilik İşlemleri Genelgelerinde Değişiklik Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu
05.10.2021
Dökümanı İndir
Uluslararası Sözleşme Ve Yurtdışı Emeklilik İşlemleri Genelgelerinde Değişiklik Yapıldı

SGK’nın 2021/32 Sayılı Genelgesiyle, başta Sırbistan, Belçika, Kebek, Slovakya olmak üzere ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin/anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği ilgili ülke genelgeleri ile diğer bazı genelgelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Bunun dışında, 2018/38 Sayılı “Emeklilik işlemleri” Genelgesinin İkinci Kısım Beşinci Bölümünün "8. Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar" başlığı altındaki ifadeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesileceği öngörülmüştür.

 

Ancak, 01.10.2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerinde malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler de dahil olmak üzere yurt dışında çalışılmaya başlanması halinde bağlanan aylıkların kesileceğine dair açık bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle sözleşmeli/sözleşmesiz ülke ayrımı yapılmaksızın;

 

-01.10.2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışanların aylıkları kesilmeyecektir.

 

-01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup, 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun geçici 2’nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların da yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

 

Ancak, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin ilgili hükümlerine göre akit ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilmek suretiyle kısmi malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların, aylık bağlandığı tarihe bakılmaksızın süre birleştirmesi yapılan akit ülkede çalışmaya başlamaları halinde ödenmekte olan aylıkları mevcut uygulamada olduğu gibi kesilmeye devam edecektir.

 

Genelgeye yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea