Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Anayasa Mahkemesi Kararı – İfade Özgürlüğünün İhlaline İlişkin Fesih Kararı

Anayasa Mahkemesi
09.11.2022
Dökümanı İndir
Anayasa Mahkemesi Kararı – İfade Özgürlüğünün İhlaline İlişkin Fesih Kararı

09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/33243 Başvuru Numaralı Kararına ilişkin somut olayda, çalışanların is sözleşmesi sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshedilmiştir. Feshe konu olan olayda, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren OHAL Bürosunun il sınırları içinde terör örgütleri ile irtibatı olan kişilerin tespitine yönelik olarak sosyal medya hesaplarının takip edilmesi usulünün de dahil olduğu birtakım faaliyetler yürüttüğü ve bu faaliyetler neticesinde tespit edebildiği kişilerin isimlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesi sonucunda çalışanların is akitlerinin feshi işleminin de OHAL Bürosunun bahsi gecen faaliyetleri neticesinde düzenlenen araştırma raporuna dayandığı görülmektedir.

 

Bu noktada, Anayasa Mahkemesinin kararında, çalışanlar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshin geçersizliği ve işe iade taleplerinin reddine ilişkin derece mahkemelerin kararlarının gerekçelerinin ilgili ve yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Kararda, çalışanların paylaşımlarının geçerli nedenle fesih için somut ve yeterli gerekçe oluşturmadığı, işçinin hangi paylaşım veya davranışının sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiği, işletme menfaatlerinin zarar gördüğünün açıklanamadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesinin kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Anayasa Mahkemesi kararına yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.  

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea