Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin İŞKUR Genel Yazısı Yayınlandı.

İŞKUR
31.05.2021
Dökümanı İndir
Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin İŞKUR Genel Yazısı Yayınlandı.

İŞKUR İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 27/05/2021 tarihli Genel Yazı ile kısa çalışma uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda açıklama yapılmıştır.

 

1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23’üncü madde gereği bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Ayrıca İŞKUR'un 21/04/2020 tarihli ve 5418728 sayılı talimatında da kısa çalışma uygulanan dönemde teknik veya yasal zorunluluk dışında işçi alınmaması gerektiği bildirilmiştir. Ancak 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen uzatma işleminin 23/4/2021 tarihinde yayımlanması sebebiyle kısa çalışma uygulamasından yararlanan işverenlerin, 1/4/2021-22/4/2021 tarihleri arasında yeni işçi alması veya işçinin iş akdini feshetmesi hallerinde 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) işyerlerinde uygulanan kısa çalışmanın etkilenmeyeceği ve bu kapsamdaki işyerlerinde kısa çalışma uygulamasının durdurulmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

2) Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasından yararlanan işverenlerin, işyerlerinde faaliyet gösteren stajyerleri "22-Diğer Nedenler" SGK fesih koduyla işten çıkışının fesih yasağı kapsamında olup olmadığı konusunda Çalışma Genel Müdürlüğünden görüş alınmıştır. İlgili Genel Müdürlükten gelen görüşte “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yaptırılan çalışmalar bakımından İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan stajyerler hakkında fesih sınırlaması bulunmadığı, kişinin "stajyer" adı altında ancak İş Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrası anlamında iş ilişkisi kapsamında yani esasen "işçi" olarak istihdamı halinde fesih yasağı kapsamında bulunduğu mütalaa edilmektedir. Ancak, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerine ait bulunduğu” belirtilmiştir.

 

Çalışma Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi kapsamında, "22-Diğer Nedenler" SGK fesih koduyla kısa çalışma alınan dönemde sözleşmesi feshedilenlerin işçi statüsünde değil stajyer statüsünde olduklarına ilişkin bilgi, belge ya da işveren taahhüdünün İŞKUR birimlerine bildirilmesi halinde işverenin fesih yasağına aykırı işlemde bulunmadığı anlaşılabilecek olup bu yönde işlem yapılması gerekmektedir.

 

3) İŞKUR'un 21/07/2020 tarih ve 6208914 sayılı talimatında özetle "22-Diğer Nedenler" ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” gerekçesiyle yapılan işten çıkış işlemlerinde kısa çalışma uygulamasının durdurulması gerektiği ancak, işyerinin başka birine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında devredildiğinin anlaşılması halinde kısa çalışma uygulamasının durdurulmasına gerek bulunmadığı bildirilmiştir. Yapılan değerlendirmede kısa çalışma uygulanan işyerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında işçilerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte bir başka işverene devredildiğinin anlaşılması halinde fesih nedenine bakılmaksızın kısa çalışma uygulamasının devam ettirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Genel Yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea